Basset Hound

Int & Nord Ch Bazetts Jasmine

Ylva hade som 16-åring en Engelsk Cocker spaniel, och arbetade på Djursjukhuset i Skara.Vår första gemensamma hund, en Basset hound, införskaffades 1969, mellan våra två barn. Året efter köpte vi nr 2, en svart tik som blev Int & Nord Champion, och en duktig viltspårhund. Bertil var även utbildad viltspårprovsdomare och dömde sveriges första SM-tävling i Askersund. Vår första valpkull föddes 1971.Bertil har arbetat med hästar och hovsjukdomar på Djursjukhuset här i Skara från 1964 fram till pensioneringen 2012.Ylva arbetar med hundförsäkringar, och trimmar en del.

Ylva had as a teenager an Englisk Cocker spaniel,and worked at an Animal hospital. Our first dog together was a Basset hound, we bought 1969, and the year after basset nr 2, a black/tan bitch, ske became Internationell and Nordic Champion and was a very good dog to find wounded animals, even for real. We had our first litter 1971.Bertil has been working with horses and hoof-problems at an Animal-hospital from 1964 until his retired 2012.Ylva is working with dog-assurance, and grooming.

Bertil visar S Ch Zondas Elegant Engelbert till BIR och BIG-5 i Jönköping 1975

Vi var med när Bassetsällskapet bildades och Ylva satt sekreterare under många år, även när klubben blev officiell och ändrade namn till Bassetklubben för att inrymma även de andra basset-raserna, eftersom de inte hade någon annan klubb att tillhöra.

Akvarell som Ylva målat på GB Ch Zondas I'm Muddy-Girl of Verwood, den första svenskfödda basset hound som fick engelsk championtitel i rasens hemland.

This painting is maid of Ylva on GB Ch Zondas I'm Muddy-Girl of Verwood, the first Basset Hound, born in Sweden, going to England and recieved the English Champion titel in the breeds home country.

GB Ch Zondas I'm A Muddy-Girl of Verwood

GB Ch Zondas I'm a Muddy-Girl of Verwood

Norwichterrier

Ylva 1985 with from left S Ch Zondas Black Billy the Kid, S Ch Zondas Black Yo-Yo, S & N Ch Cobbys Indian Red, S & N Ch Cobbys Pageant Drum and S Ch Zondas Yellow Rose Of Texas

Vi köpte vår första Norwichterrier 1976, men fick vänta till 1982 tills vi fick någon valp att fortsätta med. Vi har ofta sålt valpar till sällskap, men lånat dom för utställning. Ylva har alltid trimmat våra hundar. Vi har hjälpt några uppfödare som har startat med "Zondas", Riding's, Ixa-Rag's, Wesaborg, Leenah's, Solen's och Villa Ekbacken.Nu senast har vi samarbete med Twyborn (whippet)och Legato (Schäfer)

We bought our first Norwich Terrier 1976. We often sold puppies as pets, but have borrowed them for shows. Some breeders have started with Zondas norwiches, Riding's, Ixa-Rag's, Wesaborg, Leenah's, Solen's and Villa Ekbacken.And the last year Twyborn (whippet) and Lagato (German shepherd) 

Int & Nord Ch NV-93 NordV-94 SV-97 Zondas Black Quicksilver (GB & S Ch Cobby's Timothy Gyp - S Ch Zondas Black Love Affair) Norwich Of The Year 1997, BIS at our Club-Show both 1996 & 1998, and BOS twice (2000, 2001). 3 times BIS-veteran and 2 times BIS-Progeny-Group at Club-Shows.Father of 7 Champions.

 

Int Nord & FIN Ch KBHV-01 Zondas Jambalaya( NL & S Ch High Flyers Valentino - S Ch Zondas Flaming Star) owned together with kennel Villa Ekbacken. She was BIS at Club-Show 2000, Norwich of the Year 2001, and bitch of the Year 2000 and 2002. Her son Int & Nord Ch Villa Ekbackens BB King was BIS at 2002 for Peter Green, and Norwich of the Year 2000 and 2002. We got a daughter, S Ch Zondas Orange Blossom, and her brother S Ch Zomdas Olympic Star, BOG in Stenungsund 2004.

We have had over 50 Breeder-Groups with Price of Honour on the Swedish Kennel Club Shows. We are breeder and/or owner of over 50 Champions, we have had so few dogs, and not showed that much, so we have never been breeder of the year, but 2nd best breeder for 14 years!

SE Ch Terrapin Time Traveller,2001-2013, amerikansk import, uppfödd av Margaretta Wood. "Don" var född i en kull med 6 valpar, två bodde kvar hos uppfödaren, och blev Am Ch båda, visade av uppfödaren.Don's avkommor i Sverige uppgår till totalt 21 st, där mer än hälften har gått vidare i avel. 11 av hans avkommor blev Champions, och några med cert. Vann 10 cert själv, BIM för Eileen Needham på vår Club-Show, BIS-avelsgrupper på vår klubbutställning och BIS-2, avelsgrupp på Terrierklubben. Hade hos oss en kull med 7 valpar, där 3 blev Champions,bl a FI Ch Zondas Qcocodile Dundee, far till nyligen inköpta Haxian Tua Tilda.

SE Ch Terrapin Time Traveller, 2001-2013, imported from USA, bred by Margaretta Wood. Don was in a litter with 6 puppies, two of them stayed by the breeder, both became american Champion. His progeny in Sweden are 21, and 11 is Champions. BOS for Eileen Needham at one Club-Show, and several BIS-progeny-groups at our Club-Shows. Was the father to a litter with 7 puppies by us, there 3 became Champions. 

Am Braz Chil Uy Colom Arg ES & SE Ch WW-01 WW-04 EuW-04 Dunbar's Legend At Eastman, uppfödd av Joan Schurr-Kefeli, USA,och ägd av Mariano Gatica-Gomez, Chile. Vi leasade "Mack" under 6 månader 2005, när han var 5 år gammal. Han fick några grupplaceringar, vann BIG och BIS-3 på SKK:s utställning i Alfta, blev BIS på 2005 års Club-Show och blev Årets Norwich samma år. Han lämnade 11 valpar i Sverige, 3 Champions.

Am Braz Chil Uy Colom Arg ES & SE Ch WW-01 WW-04 EuW-04 Dunbar's Legend At Eastman, bred by Joan Schurr-Kefeli, USA, and owned by Mariano Gatica-Gomez, Chile. Mack was living with us during 6 month 2005, when he was 5 years old.While his stay in Sweden he won some groupplacement, won one group and was BIS-3 on a big Kennel klub show. He was BIS at our Club-Show and Norwich Of The Year 2005. He was the father of 11 puppies in Sweden.

Arg Uy & Chile Champion Zondas Royal Romance (Multi Ch Dunbar's Legend At Eastman - CIB Nord & FI Ch Zondas Qontinental Queen). Ägd av Mariano Gatica-Gomez i Chile. "Mackita" är också Grand Chile Champion och Norwich Of The Year Chile 2007. Hon fick en valpkull, där det föddes 8, varav 7 överlevde, precis som hennes syster fick här i Sverige samma år!

Arg Uy & Chile Champion Zondas Royal Romance (Multi Ch Dunbar's Legend At Eastman - Cib Nord & FI Ch Zondas Qontinental Queen). Mackita is owned by Mariano Gatica-Gomez in Chile, and she is Grand Chile Champion and Norwich of the Year in Chile 2007. She had a litter of 8 puppies, where 7 was alive, just like her littersister in Sweden the same year!

CIB Nord & FI Ch Patchwork Mr Ginger Nut, uppfödd av Ulla Grönlund i Finland, har en hel del amerikanska hundar i stamtavlan. Han är född 2005. Har 28 valpar i Sverige, bl a far till den kullen ovan där det föddes 8 varav 7 överlevde.

CIB Nord & FI Ch Patchwork Mr Ginger Nut, bred by Ulla Grönlund in Finland. He has some "new" american dogs in his pedigree. He is born 2005. He has 28 puppies in Sweden, among them he is the father to the big 8-puppies-litter, mentioned above.

Vi har genom åren köpt in många hundar, i starten 3 tikar och 3 hanar i Sverige, sedan 2 hanar från England. Tikarna finns fortfarande kvar många generationer bak i dagens hundar. Alla har blivit minst Champion,förutom en av de svenskfödda hanarna som inte var ok i bettet.Lite mer historia under fliken Champions.Sedan lånade vi en hane från Finland och köpte en hund från USA, som blev väldigt lyckade, och lånade en USA-född som också blev fortsättning. 2013 hämtade vi ytterligare en hane i USA, som inte höll måttet, han var frisk, men falerade i munnen. Vi har också köpt en Norsk tik som går tillbaka på våra hundar både bakom fadern och modern.2014 kom en hanvalp från Österike, en vuxen hane från USA och en valp från Finland.Våra tikar valpar naturligt (ta i trä),dom senaste kejsarsnitten vi har haft är 891205 och 900625, samma tik, har behållt tik efter henne, som valpat själv.

 Ylva har varit aktiv inom Sv Norwichterrierklubben, dels ordförande i två omgångar, tillsammans 8 år och varit med om att anordna uppfödarmöten flera gånger. Även varit valphänvisare under 19 år, och ritat klubbloggan och klubbens trimbeskrivning.Vi är båda utbildade Kennelkonsulenter. 1993 tilldelades vi Terrierklubbens uppfödarmedalj och 2007 Svenska Kennelklubbens finaste utmärkelse till uppfödare, HAMILTONPLAKETTEN.

Vi har blivit hedrade av Sv Norwichterrier klubben att bli utsedda till Hedersmedlemmar, nr 3 och 4 i klubbens historia, varav 3 är nu levande. En stor ära, utdelning av diplom vid klubbens årsmöte i mars 2014. På bilden fr vänster, Bertil, Ylva, Yasmine Tegelaar, ordförande och Åsa Öman vice ordförande.

Vårt Conservatorie/Orangerie, en förlängning av köket.

Our Conservatorie/Orangerie